N-Content แหล่งรวมเพลง ดาวน์โหลดเพลงฮิต เพลงละคร เพลงใหม่ล่าสุด เสียงรอสายโดนๆ เพลงละคร เพียบ!
รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ ตอบคำถามรายวัน กับ อัสนี-วสันต์
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อยืด โอม ชาตรี *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณอรวรรณ โตธิม
 2. คุณกิ่งกาญจน์ อาจจันทร์
 3. คุณธนัญชัย พลโรม
 4. คุณกิตติ เพ็งแจ่ม
 5. คุณพงจอม โชคประยูรไพรศาล

 ผู้โชคดีได้รับ ทองคำมูลค่า 5,000 บาท

 • คุณประเสริฐ แก้วคำ

 • คุณอัมรา กกรัมย์

ผู้โชคดีประจำเดือน พฤษภาคม
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรเติมเงิน มูลค่า 300 บาท *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณอกลักษ์ รังกูล
 2. คุณชมจิต นอขุนทด
 3. คุณสมเกียรติ วิจิตรศักดิ์
 4. คุณวีรชัย จันทร์โต
 5. คุณสุภาพรรณ ตำราเรียง
 ผู้โชคดีได้รับ หมวก อัสนี วสันต์ *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณรังสรรค์ วงษ์ศา
 2. คุณสอเหละ พิกุลกาน
 3. คุณวีรยุธ ดาบแสงทอง
 4. คุณสหกิจ ทองทัศน์
 5. คุณกิตติพงษ์ ตาธิกา

ผู้โชคดีประจำเดือน เมษายน
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรเติมเงิน มูลค่า 300 บาท *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณสินไทย โชติกุล
 2. คุณสุรัชต์ รัตนศิธร
 3. คุณจักรพันธ์ ตรีนัย
 4. คุณหทัยวรรณ ศักดิ์เกษมศานติ
 5. คุณทิพวัล ขมิ่นสน
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อยืด+แฟลชไดรฟ์ *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณทิวา เทศารินทร์
 2. คุณสมจิต ฉ่ำแสง
 3. คุณวิมลศิริ สีฟ้า
 4. คุณลอย เต่าทอง
 5. คุณนิภาวัล จานทอง
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญตอบคำถามรายวันกับละครดังทางช่อง 3 ลุ้นรับ iPad mini with Retina
 ผู้โชคดีได้รับ iPad mini with Retina

 • คุณพรทิพย์ ชมเชย

 • คุณรณชัย ประจิมทิศ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญตอบคำถามรายวันกับ Toon-Land
 ผู้โชคดีได้รับ Family Package สำหรับท่องโลกสัตว์ใต้น้ำที่ Siam Ocean World

 • คุณวรรณี วาสินธุ์
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ บ้านการ์ตูนใจดีแจกรางวัลแพ็คเก็จทัวร์กรุงเทพฯ – เกาหลีฟรี!! กับหมีน้อย Wingcle Bear
 ผู้โชคดีได้รับ แพ็คเก็จทัวร์กรุงเทพฯ – เกาหลีฟรี!! กับหมีน้อย Wingcle Bear

 • คุณตรีนุช คำชัย
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ Music Sub สหภาพดนตรี
 ผู้โชคดีได้รับ รางวัลเสื้อยืด พี่แมว + สมุดโน้ต *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณสรวิชญ์ ฉิมสกุล
 2. คุณขาน นารี
 3. คุณทรงกฤช แฉล้มล้ำ
 4. คุณอุดมศักดิ์ สืบสิงห์
 5. คุณมัทนา วาจาศักดิ์
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ อ.เก่งกาจ
 ผู้โชคดีได้รับ รางวัล Samsung t110 galaxy tab 3 wifi / white *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • คุณวิทยา แสงพุ่ม
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ Exclusive Party with MILD
 ผู้โชคดีได้ Meet&Greet กับ Mild
 1. คุณสุธิดา แถมมี
 2. คุณสุรีย์ ทองอินทร์
 3. คุณพิมพกานต์ ควบคุม
 4. คุณผดุงพล ขาวสังข์
 5. คุณศรีสุดา ไกรกิจราษฏร์
 6. คุณณัฐวรรณ์ อ่อนใจ
 7. คุณคำสอน ศรีศะ
 8. คุณอานนท์ รอดพันธุ์
 9. คุณอภินันท์ โอฬาพิริยกุล
 10. คุณคนึง พลายวิชิต
 11. คุณนฤมล จำภวังค์
 12. คุณวรุฬห์ทิพย์ สุทธิประเสริฐ
 13. คุณมนัญพร สุริยะพันธ์
 14. คุณสุภัควดี วินัยกุลพงศ์
 15. คุณเจษฏา จารัตน์
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ *193 ลุ้นไปญี่ปุ่นกับนักแสดงช่อง 3
 ผู้โชคดีได้ ไปญี่ปุ่นกับนักแสดงช่อง 3
 1. คุณกุลนันทน์ อัจยุตโภคิน
 2. คุณสุรเดช (สละสิทธิ์)
รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ ตอบคำถาม Amazing Thailand
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรล่องเรือเจ้าพระยา

 • คุณธนญพรรณ ฉัตรฉาย

 ผู้โชคดีได้รับ บัตรดินเนอร์บนเรือเจ้าพระยา

 • คุณณะฤพล สระโกฏิ

 • คุณนภาพร เรียบร้อย
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกับ Hello Kitty
 ผู้โชคดีได้รับ เก้าอี้พับพกพา Hello Kitty *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. รตต. ปรีชา มะณีกระโทก
 2. คุณขุ้น จิตนุรักษ์เคเจวอเตอร์ เทค

 ผู้โชคดีได้รับ คูลเลอร์ลายลิขสิทธิ์ Hello Kitty *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณอรวรรณ เบญจศิลารักษ์
 2. คุณกรรณิการ์ ดาวคลี่
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ *193*3# ลุ้นรับนิยายรากบุญ+สมุดพรีเมี่ยม
 ผู้โชคดีได้ หนังสือ+สมุคพรีเมี่ยม รากบุญ  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณบุบผา อ้นชนะ
 2. คุณสายใจ แท่นนาค
 3. คุณราศรี คล้ายสุบรรณ
 4. คุณยอดญาดา รัชนิพนธ์
 5. คุณนงนภัส ดาราย
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญดาวน์โหลดเพลงรอสาย ผ่านคอลเซ็นเตอร์
 ผู้โชคดีได้รับ Gift Voucher มูลค่า 500 บาท  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณผ่องทิพ แก้วมณี
 2. คุณบรรยง จุมบุญมา
 3. คุณศราวุฒิ พรรณฤกษ์
 4. คุณวิเศษ ศรีสุข
 5. คุณสายรุ่ง ปลิงกระโทก
 6. คุณจิราวรรณ เซมโอ
 7. คุณเดือน คุณพิภาค
 8. คุณเกษร คำอินต๊ะ
 9. คุณวิษณุ กาหลั่ยทอง
 10. คุณสายรุ้ง สังข์สุวรรณ
รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Best of Spicy Disc
 ผู้โชคดีได้รับ นาฬิกา ICE Watch  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • คุณอภิรักษ์ ถิรวรกุล

 ผู้โชคดีได้รับ Flash drive + เสื้อละอองฟอง  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ
 2. คุณชาตรี แสงสุข
 3. คุณวรวรรธน์ จิรังวรพจน์
 4. คุณกฤช โปริสวาณิชย์
 5. คุณหทัยรัตน์ คุณรัชตะไพโรจน์
 6. คุณจิตติวรรณ บัวรอด (แผนกทะเบียน)
 7. คุณสุรพง คงทน
 8. คุณเพียงพิชญ์ กัลยาพรม
 9. คุณสุภชาติ โคตรสินธุ์
 10. คุณพชร เผ่ากันทรากร
รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญตอบคำถามซีรีย์ลุ้นแพคเกจทัวร์เกาหลีใต้
 ผู้โชคดีได้รับ แพคเกจทัวร์เกาหลีใต้

 • คุณเอื้อสุภา ส่องสว่าง
รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญตอบคำถามละครช่อง3 ลุ้นรับSamsung S5
 ผู้โชคดีได้รับ Samsung S5 จำนวน 1 เครื่อง

 • คุณอารีวรรณ ณิชกุลภัทร
รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญแฮปปี้ชวนกรี๊ดดดด พระเอกฮอตมาริโอ้ เมาเร่อ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ ลุ้นโชคทองกับคำถามสไตล์แฟนพันธุ์แท้ช่อง 3

 ผู้โชคดีได้รับ สร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาท


 • 1.คุณอรวรรณ เบญจศิลารักษ์

 • 2.คุณลัดดา สันตโร

 • 3.คุณนิธินันท์ ฉายนพมณีนิล

 • 4.คุณนิธินันท์ ฉายนพมณีนิล

 • 5.คุณวิมล พีรพัฒน์มงคล

 • 6.คุณชุติมา จรูญจินตยานนท์

 • 7.คุณพิชญา วงศ์ใจเย็น

 • 8.คุณธีรชัย จอมหงษ์

 • 9.คุณกันตินันท์ อ่ำบางยุง

 • 10.คุณปริยาภัทร ใจกล้า

 • 11.คุณกุลนันทน์ อัจยุตโภคิน

 • 12.คุณรณชัย ประจิมทิศ

 • 13.คุณนงลักษณ์ เหลี่ยมไพศาล

 • 14.คุณสิทธิชัย จรจอม

 • 15.คุณสันติรัตน์ อักษรวรรณ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ Music Sub สหภาพดนตรี
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรกำนัลห้องพัก อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด

 • 1. คุณศิริโชค เพ็ญอัมพร

 ผู้โชคดีได้รับ บัตรกำนัล ห้องพัก ภูริมาศ รีสอร์ท จ.ระยอง *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณมาริสา ลัดดาวัลย์

 2.  ผู้โชคดีได้รับ บัตรกำนัลโลตัส มูลค่า 500 บาท *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
  1. คุณศวิตา สุทธิกุล
  2. คุณชัยนาท คชรักษ์
  3. คุณธนกิตติ์ อิ่มเจริญ
  4. คุณเจษฏา ปริตาโพธิ์
ผู้โชคดีจากการร่วมสนุก "กิจกรรมตอบคำถามรายวันกับ Toon-Land ลุ้นรับ T-Shirt ลายลิขสิทธิ์แท้ดิสนีย์"
 ผู้โชคดีได้รับ T-Shirt ลายลิขสิทธิ์แท้ดิสนีย์ *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณนิลรวรรณ ดีมาซอ
ผู้โชคดีจากการร่วมสนุก ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ช่อง 3
 ผู้โชคดีได้รับ CD เพลงประกอบละครช่อง 3 *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณอาทิตย์ พันคำภา
 2. คุณอารี ณิชกุล
 3. คุณอรวัล เบญจศิลารักษ์
 4. คุณเอื้อกานต์ เดชดี
 5. คุณอิษราภรณ์ ศรีสุข
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ แฟนพันธุ์แท้ช่อง 3 ลุ้นทริป"Fresh Spring in Korea"
 ผู้โชคดีได้ ทัวร์เกาหลี

 • 1. คุณธวัชชัย ส่องสว่าง

 • 2. คุณกมลวรรณ เขียวเจริญ
รายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกตอบคำถามซีรีย์ ลุ้นรับสมาร์ทโฟน Xiaomi
 ผู้โชคดีได้ สมาร์ทโฟน Xiaomi
 • 1. คุณปวีณา วังสตัง
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ Sub Music SpicyDisk
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อ Spicy Disc *ส่งทางไปรษณีย์
 1. คุณเอนก ขวัญเมือง
 2. คุณเล็ก วันดี
 3. คุณนวรัตน์ ยุวบุตร
 4. คุณอารมณ์ ใบสัก
 5. คุณพิกุลแก้ว จันทร์รัมย์
 6. คุณนงลักษณ์ รัตนโชติ
 7. คุณอนุวัต ฟักทอง
 8. คุณสมบูรณ์ นาคเกี้ยว
 9. คุณจันทร์เพ็ญ จันหอม
 10. คุณพงศ์พล พุฒประเสริฐ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ SpicyDisk
 ผู้โชคดีได้รับ นาฬิกา ยี่ห้อ Converse *ส่งทางไปรษณีย์
 1. จ่าสิบเอกสุเทพ หลี้ประเสริท
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อ Spicy Disc *ส่งทางไปรษณีย์
 1. พลทหารศราวุฒิ รักษาทรัพย์
 2. คุณจริยา จูยิ่ง
 3. คุณพิษณุ ทองสุขงาม
 4. คุณสุปรียา ทองประสาน
 5. คุณเสาวนีย์ กิตติบรรลุ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ สหภาพดนตรี
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรเติมเงิน 300 บาท *แจ้งรหัสบัตรเติมเงิน
 1. คุณกฤษณา พุมมา
 2. คุณนพดล สุขอภัย
 3. คุณวิมล บัวบางสอน
 4. คุณอนุชา นันทะชาติ
 5. คุณทิวา เงินคง
 6. คุณสุธา เทพบุรี
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรเติมเงิน 300 บาท *ส่งทางไปรษณีย์
 1. คุณนุชนาถ แตงหอม
 2. คุณอุบล แสนสุข
 3. คุณกุลธิดา เดชพง
 4. คุณเทียว สวนแก้ว
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ ลุ้นรับบัตรบุฟเฟต์ที่ตึกใบหยก
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร Crystal Grill ชั้น 82 ของตึกใบหยก *ลูกค้าสละสิทธิ์การรับรางวัล
 1. คุณทรงวุฒิ นิพล
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ ลุ้นรับชุดเครื่องนอนลายลิขสิทธิ์ Hello Kitty
 ผู้โชคดีได้รับ ชุดเครื่องนอนลายลิขสิทธิ์ Hello Kitty

 • คุณจุราวรรณ คงชมบุตร
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ ตอบคำถามละครช่อง3 ลุ้นรับiPhone 6
 ผู้โชคดีได้รับ iPhone 6

 • คุณนฤพล จงเจริญ (แทนคุณเพิ่มพูล ชูวงศ์)
งานจับรางวัลผู้โชคดี แคมเปญ ลุ้นกรี๊ดใกล้ชิดเต้ย พงศกร

“เต้ย-พงศกร” พักรบ ออกจากค่ายบางระจัน มาพบปะแฟนๆ ร่วมกิจกรรมสุดฟิน

 ภาพบรรยากาศงาน Meet&Greet ใกล้ชิด "เต้ย พงศกร"

 เต้ย พงศกร ก่อนเข้างาน Meet&Greet

 เต้ย พงศกร – ร้องเพลง ยื้อ Ost.ทรายสีเพลิง
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ ดาวน์โหลด Content ผ่าน MP3Combo
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อยืด+CD ว่าน *ส่งทางไปรษณีย์
 1. คุณพณุวัฒน์ ปัญญะการ
 2. คุณเชาวริทธิ์ จูงใจ
 3. คุณน้ำฝน พูงาม
 4. คุณกฤษณะ พรหมเดช
 5. คุณจิราภร จิรนภาวิบูลย์
 6. คุณรัฐภูมิ ตั๋นคำแดง
 7. คุณวรารมย์ แจ่มสมบูรณ์
 8. คุณสุวรรณา วิบูรย์ปัทมา
 9. คุณศิริศักดิ์ รักตรง
 10. คุณรัชนี มอญพันธุ์
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ ตอบคำถาม ลุ้นบัตรชมการแสดงมิวสิคคัล Beauty And The Beast 2015
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรชมการแสดงมิวสิคคัล Beauty And The Beast 2015

 • คุณณธรรศ เจริญสุข
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมร่วมสนุกผ่าน KKBox ลุ้น Meet & Greet บุรินทร์ และ the parkinson
 ผู้โชคดีได้ Meet & Greet บุรินทร์ และ the parkinson
 1. คุณจิรภาภร ดวงจันทร์โชติ
 2. คุณศรีสุดา ไกรกิจราษฏร์
 3. คุณเพ็ญวิภา เพ็ชรพวง
 4. คุณสุรีย์ ทองอินทร์
 5. คุณกมลวรรณ บุญอาสาสกุล
 6. คุณนันทิดา ดิลกวรโชติ
 7. คุณอภินันท์ โอฬาพิริยกุล
 8. คุณศศินันท์ ศิริพัฒนวรรณ
 9. คุณจีระสุดา สันโดด
 10. คุณยุทธพงศ์ ต๊ะแสง
 11. คุณวรกาญจน์ กิติวงค์อนันต์
 12. คุณพิศุทธิ์ วันมหาชัย
 13. คุณประพันธ์ จึงเหลืองอ่อน
 14. คุณอรณัฐฐา นามพันดุง
 15. คุณวิศณุ แก้วทองนาค
 16. คุณพรภัทรา นุตจรัส
 17. คุณธิติวัฒน์ ลาภมากพีรพัฒน์
 18. คุณเมธีนี ขันทอง
 19. คุณดวงพร ยิ่งวงษ์
 20. คุณรุจาภา แย้มมณฑา
 21. คุณสิริเพ็ญ ลี้ไพบูลย์
 22. คุณวรรณวรีย์ ศุภพล
 23. คุณกนกวรรณ ชูชีพ
 24. คุณนลินฉันต์ อภิสิริพุทธิชา
 25. คุณธงชัย เต็มปีติกุล
 26. คุณโสภา เล็งวิลาส
 27. คุณธเนศ เมตมาตร์
 28. คุณไกรภพ เหล็กไหล
 29. คุณณัฐการ เทียมตะวัน
 30. คุณเบญจวรรณ เย็นใส
รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญโหลดเพลงฮิตละครดังช่อง3 โทร *492233
รายชื่อผู้โชคดี “ตอบคำถามรายวันกับละครดังทางช่อง3 ได้รับกรอบรูปละคร”
 ผู้โชคดีได้รับ กรอบรูปละคร *ส่งทางไปรษณีย์
 1. คุณกิตติพงศ์ ประเสริฐบุญใหญ่
 2. คุณสมชัย แซ่น้า
 3. คุณภัชรา ราษฏร์ภักดี
 4. คุณวิชญาดา เล้าสุบินประเสริฐ
 5. คุณภราไดย สุวรรณรัฐ
 6. คุณธัชกร อมาตยกุล
 7. คุณภัทราภรณ์ สัมพันอภัย
 8. คุณเพลินตา พิมพ์สงวน
 9. คุณธณกร คลังมี
 10. คุณพรรณพิสา พุทธดี
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ ตอบคำถามซีรีย์เกาหลีรายวันลุ้นรับ Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G
 ผู้โชคดีได้รับ Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G

 • คุณธนันทร์เอก หวานฉ่ำ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ ตอบคำถามกับHello Kitty ลุ้นหมอนผ้าห่มลายลิขสิทธิ์Hello Kitty
 ผู้โชคดีได้รับ หมอนผ้าห่มลายลิขสิทธิ์Hello Kitty *ส่งทางไปรษณีย์
 1. คุณอนุสรา ทองขันธ์
 2. คุณพิเชฐ ตันโน
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญตอบคำถามรายวันกับค่ายเพลง Spicy Disc
 ผู้โชคดีได้รับ รางวัลที่ 1 นาฬิกา G-Shock สีขาว
 1. คุณโสภา ประเสริฐแช่ม

 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อสไปซี่ดิส
 1. คุณบังอร มณีศรี
 2. คุณบัญชา พุทธากุล
 3. คุณไพศาล ซัวเกษม
 4. คุณกรกฎ สาระคุณ
 5. คุณกันตยา วิเชียรประสาร
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญตอบคำถามรายวันกับค่ายเพลง Sub Music Spicy Disc
 ผู้โชคดีได้รับ รางวัลที่ 1 นาฬิกา G-Shock สีดำ

 • คุณง่าย ฟาดสูงเนิน

 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อสไปซี่ดิส
 1. คุณวิณาพิน ลูกอินทร์
 2. คุณวีระเชษฐ เพชรโชติ
 3. คุณกิมรั้ง แซ่ก๊วย
 4. นายดาบขุน ภักดี
 5. คุณแน แก้วนาง
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับราง Music Sub สหภาพดนตรี
 ผู้โชคดีได้รับ กระเป๋าผ้า *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 • คุณกุสุมา เกษมณี
 • คุณกรรณิกา ดรไพรสด
 • คุณสุชิน จินดารัตน์
 • คุณเรนู จำปาหอม
 • คุณสิทธิชัย พรหมเพศ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Music Sub Spicy Disc
 ผู้โชคดีได้รับ กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณวรรณนภา เสือคุ้ม
 2. คุณชลอ เสือคำ
 3. คุณสมบัติ แสงอรุณ
 4. คุณปิยนุช กรุงศรี
 5. คุณพันนง อุตนนท์
 6. คุณวิณาพิน ลูกอินทร์
 7. คุณอรพิน พุ่มพวง
 8. คุณกิตติยา ทรงกฏ
 9. คุณณัฏฐา พุ่มทอง
 10. คุณวีระเชษฐ เพชรโชติ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ สหภาพดนตรี
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรเติมเงินมูลค่า 300 บาท
 1. คุณกมลชนก ประสพ
 2. คุณพิมภาพรณ์ รอดเพชร
 3. คุณสุทัศน์ คำผง
 4. คุณกนกวรรณ วิจิตรศักดิ์
 5. คุณเจษฏา ปริตาโพธิ์
 6. คุณบังอร แสงทองคำ  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 7. คุณชัยวัฒน์ ราชบังคับ  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 8. คุณรพินญา ทองคำฉุย  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 9. คุณอนภัทร แคบำรุง  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 10. คุณทวีชัย อ้วนคำ  *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแคมเปญ Spicy Disc
 ผู้โชคดีได้รับ หูฟัง Polk Audio Buckle *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณรวีวรรณ เลิศกาญจนวงศ์

 ผู้โชคดีได้รับ CD ละอองฟอง [Feel Romance] *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณแทน คนมี
 2. คุณโสภา ประเสริฐแช่ม
 3. คุณกันตยา วิเชียรประสาสน์
 4. คุณจริยา จูยิ่ง
 5. คุณทนงศักดิ์ จันทร์โฮง
 6. คุณอาณัติ เนตรมุกดา
 7. คุณอุดม พูนสุขสมบัตริ
 8. คุณจิติกัณฐ์ วีระนันท์
 9. คุณวิไลรัตน์ วรรณพันธ์
 10. คุณดารากร ถาทุมมา
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามกับละครดังทางช่อง3
 ผู้โชคดีได้รับ iPad Air 2

 • คุณเบญจมาศ เขียววิชัย

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมโหลดเพลงละครช่อง3
 ผู้โชคดีได้รับ สร้อยคอทองคำ

 • 1. คุณธัญทิพย์ เจริญพัทธนันต์

 • 2. คุณนภัสชนก เคหะธูป

รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลูกค้า AIS ดาวน์โหลด RBT เพลงจากเสก โลโซ
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อยืด จากเสก โลโซ *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. คุณทัศนัย หน่อคำ
 2. คุณชูชาติ สอดส่องกฤษ
 3. คุณเมษา ฉิมวัย
 4. คุณนิตยา รัตนเสถียร
 5. คุณปภาวรินท์ ถือชัย
 6. คุณริดวาน หวังยอ
 7. คุณภัสรา รัตนวัน
 8. คุณอินทุอร ซาเส็ง
 9. คุณอานุภาพ ภารา
 10. คุณอายือรี ยาฮี
 11. คุณสุชาติ อ่อนเพรชพง
 12. คุณภานุวัฒน์ อินต๊ะแก้ว
 13. คุณกัลย์สุดา เงินพิง
 14. คุณสุสรรณ์ นิโรจน์
 15. คุณแก้วตา สุดสังข์
 16. คุณอาภร คินธร
 17. คุณแสงชัย ปิติโชคประเสริฐ
 18. คุณพรศักดิ์ สกุลณา
 19. คุณนงนุช ปันเกลี้ยง
 20. คุณไพรัช เนียมสมบัตร
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม MP3Combo
 ผู้โชคดีได้รับ บัตร โลตัส มูลค่า 500 บาท *จัดส่งพัสดุไปรษณีย์
 1. 1. คุณณัฐภัชร์ หลวงพล
 2. 2. คุณมนต์ทิพย์ สุจันทร์ทรา
 3. 3. คุณกรรณิการ์ ยาตาแสง
 4. 4. คุณศุภวรรณ จุลศักดิ์
 5. 5. คุณกฤษณะ พรหมเดช
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ละครช่อง 3
 ผู้โชคดีได้รับ iPhone6

 • 1. คุณศิริพร เสถียรภาพสุนทร (แทนคุณศิรินุช เสถียรภาพสุนทร)

 • 2. เรือโทหญิง สุภาพร ศรีจาเรกษานุวัตร

 • 3. คุณพัฒนา ธวัชวงศ์ (แทนคุณพิสมัย ศรีเพ็ญ)
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ดาวน์โหลดเพลงจากสหภาพดนตรี
 ผู้โชคดีได้รับเสื้อพร้อมลายเซ็น จาก แมว จิรศักดิ์
 1. คุณนฤวรรณ เปรมกมลพันธ์
 2. คุณกังวาล ทาประจิต
 3. คุณสมภพ ทองขวัญ
 4. คุณเทวริต สุติเสม
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามซีรีย์กับ N-Series
 ผู้โชคดีได้รับ สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,000 บาท

 • คุณนนทพร สังข์จันทร์
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม "ลุ้นรับ iPhone6 กับละครดังทางช่อง 3"
 ผู้โชคดีได้รับ iPhone6

 • ด.ช.ชลริศ ธานีรัตน์
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม SpicyDisc : Exclusive Meet &Greet กับศิลปิน “ว่าน ธนกฤต และ วง Nap A Lean
 ผู้โชคดีได้รับรางวัล Exclusive Meet &Greet กับศิลปิน “ว่าน ธนกฤต และ วง Nap A Lean
 1. คุณปณิธิภัทร ฮุนเมฆาเวทย์
 2. คุณพิมลพร แซ่เยี่ยม
 3. คุณปวันรัตน์ ทัศบุตร
 4. คุณรัชตา ทองช่วย
 5. คุณชลธิชา ดำรงศรีกุญชร
 6. คุณณัฐาภรณ์ แสงนิล
 7. คุณจิรภาพร ดวงจันทร์โชติ
 8. คุณภัณฑิรา สมประเสริฐสุข
 9. คุณสุภาพรรณ ชัยศรี
 10. คุณขวัญสกุล ฉันทโรจน์ศิริ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม สหภาพดนตรี (เอาเธอมาโดด)
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรคอนเสิร์ต
 1. คุณสุภัทรา หาสวนขวัญ
 2. คุณปัญญนันต์ ทองบัว
 3. คุณธงชัย แก่นการ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Campaign Fanmeet Apink เฉพาะลูกค้าดีแทค
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรคอนเสิร์ต
 1. คุณอาทิตยา ฟูแสง
 2. นางสาวภัทรกันย์ มีศิริ
 3. คุณอุมาภรณ์ เรืองสุขอุดม
 4. นางสาว ดวงพร จำปาทอง
 5. คุณสุกานดา สุขสมไทย
 6. นาย ศักดิ์ชัย ไชยต้นเชื้อ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม K-Series & Korean MV ลุ้นบัตร Apink fan meeting
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรคอนเสิร์ต
 1. คุณพันทิวา วรรณสุข
 2. คุณประมวญ เจนจรัสสกุล
 3. คุณชานุวัฒน์ สว่างไสว
 4. คุณสมพร ไทยเจริญ
 5. คุณภิรมยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 6. คุณมนตรี ไชยบัน
 7. คุณดวงจันทร์ ทองมี
 8. คุณนิชาภา สวนเกตุ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถามลุ้นรับรางวัลกับ Hello Kitty
 ผู้โชคดีได้รับ คูลเลอร์ Hello Kitty
 • คุณปราณี นิชเจริญ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถาม Amazing Thailand
 ผู้โชคดีได้รับ ทองคำมูลค่า 5,000 บาท

 • คุณฉัตรชัย ชุมนุม
รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ โหลดเสียงรอสายจาก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรคอนเสิร์ต เผลอ the concert

 • 1. 090-114-xxxx คุณอำนาจ คุ้มจั่น

 • 2. 094-789-xxxx คุณปิยะ เศวตพิกุล

 • 3. 084-165-xxxx คุณธาตรี ชีถนอม

 • 4. 096-327-xxxx คุณสันติ ไตรพยัคฆ์
 • 5. 098-851-xxxx คุณวนิดา คำลังกา
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม แจกตุ๊กตาหมีพูห์บน Facebook
 ผู้โชคดีได้รับ รับตุ๊กตาหมี Pooh ลิขสิทธิ์แท้จาก Disney
 1. 0843323XXX คุณขนิษฐา กองหนุน
 2. 0804334XXX คุณวันเพ็ญ สมันรัมย์
 3. 0839561XXX คุณเดือน พิศมัย
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Campaign Dtac : Rock On The Lake
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรคอนเสิร์ต Rock On The Lake
 1. 66629566XXX คุณณัฐชา มูลเงิน
 2. 66888426XXX คุณรดี สมบูรณ์
 3. 66816228XXX คุณภัครินทร์ สกุลพัชระศักดิ์
 4. 66805195XXX คุณวรวัฒน์ พานิชชยธนศาล
 5. 66905451XXX คุณศิริวรรณ โกษาคาร
 6. 66894498XXX คุณถนัดกิจ โง้วสกุล
 7. 66814205XXX คุณศรีสุภา สมวงค์
 8. 66897832XXX คุณณัฐกัญญา โสภาวัน
 9. 66943434XXX คุณสกุลตลา คามวาสี
 10. 66875081XXX คุณสินธุ วัฒนเจียมวงษ์
 11. 66896026XXX คุณอุดมพร ญาติปราโมทย์
 12. 66897986XXX คุณวิรัลพัชร ปิ่นทอง
 13. 66868193XXX คุณเกศแก้ว ภาคครู
 14. 66851673XXX คุณสุดาวดี จันทิม
 15. 66814028XXX คุณพิทูล โหน่งที
 16. 66991504XXX คุณดวงนภา พวงทอง
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม QuizGame Spicy Disc
 ผู้โชคดีได้รับ หูฟัง Benetton
 1. 66909156XXX คุณธนัญญา มะโนเสริท
 ผู้โชคดีได้รับ อัลบั้ม "Spawn By Melody Of Life"
 1. 66816872XXX คุณชัยยงค์ เบญจา
 2. 66866696XXX คุณลีน่า ห่วงปลากฏ
 3. 66809420XXX คุณอรัญญา ศิริคำ
 4. 66841981XXX คุณกฐิน ผลไม้
 5. 66819992XXX คุณเสาวลักษณ์
 6. 66827604XXX คุณศรีนวล คงจริง
 7. 66614593XXX คุณเฉลิมชัย อินทรสมบัติ
 8. 66818791XXX คุณกันต์เอนก ศิริวรรณยา
 9. 66851433XXX คุณทวีศักดิ์ ทวีศักดิ์ศิริ
 10. 66851612XXX คุณสมบูรณ์ ถนอมในเมือง
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้นรับSAMSUNG GALAXY S6 กับละครดังทางช่อง3
 ผู้โชคดีได้รับ SAMSUNG GALAXY S6

 • คุณรัชนี รุ่งตระกูลชัย
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถามซีรีย์กับ N-Series ลุ้นรับGift Voucher Central
 ผู้โชคดีได้รับ Gift Voucher Central

 • คุณพรพิมล บุญชนะ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม QuizGame Spicy Disc เดือนพฤศจิกายน
 ผู้โชคดีได้รับ หูฟัง Benetton
 1. 66843917XXX คุณวรรณเพ็ญ ตะนนท์
 ผู้โชคดีได้รับ อัลบั้ม Master Peace / Mild
 1. 66818791XXX คุณกันต์เอนก ศิริวรรณยา
 2. 66866836XXX คุณปราณี เลขจิตต์
 3. 66809262XXX คุณปาลิตา ทวัชเกียรติศักดิ์
 4. 66804749XXX คุณสุภาพร ดิษฐวงศ์
 5. 66900255XXX คุณอาพิพัฒน์ แก้วชุมภู
 6. 66930893XXX คุณพัศพงศ์ บูรณไกรโรจน์
 7. 66805605XXX คุณสพัชญ์นนทน์ สุวรรณโชติ
 8. 66836529XXX คุณณัฐธิดา หมื่นอาด
 9. 66812565XXX คุณปริญญา อาดัม
 10. 66892187XXX คุณวรรณา ชัยแสง
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลูกค้า Dtac ดาวน์โหลดเสียงรอสายเพลงละครช่อง 3 รับปฎิทินปี 2559
 ผู้โชคดีได้รับ รับปฎิทินช่อง3 ปี 2559 จำนวน 20 รางวัล

 1. 66620468XXX คุณปนินทร เรียมศรี
 2. 66831282XXX คุณพูนศิริ อรวิบูลย์ศิริ
 3. 66854102XXX คุณสุพจน์ แก้ววงษา
 4. 66897722XXX คุณวราภรณ์ งามพันธ์
 5. 66944154XXX คุณโสภา เฉลิมศักดิ์
 6. 66873300XXX คุณวรรณพร แซ่โง้ว
 7. 66626182XXX คุณจตุพร ไพรศรี
 8. 66945455XXX คุณนิศากร พรหมเทพอุดม
 9. 66815446XXX คุณอารยา พรอมรธรรม
 10. 66873523XXX คุณสุธาทิพย์ สายจันทร์หอม
 11. 66804671XXX คุณธนพร บุตรเทศ
 12. 66629287XXX คุณพัชรี ทาระบุตร
 13. 66620472XXX คุณพลอยรุ้ง บัวแผน
 14. 66991355XXX คุณจันจิรา อามาตมนตรี
 15. 66943088XXX คุณจินดาวดี จิไล
 16. 66874784XXX คุณวิราศิณี ดำปิ่น
 17. 66945978XXX คุณวิชุตา นธี
 18. 66804322XXX คุณไพลิน ศรีสม
 19. 66881206XXX สละสิทธ์
 20. 66991731XXX สละสิทธ์
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม QuizGame Spicy Disc เดือนธันวาคม
 ผู้โชคดีได้รับ หูฟัง Benetton
 1. 66852270XXX คุณวิไลรัตน์ วรรณพันธ์
 ผู้โชคดีได้รับ Photobook Mike D. Angelo
 1. 66909156XXX คุณธนัญญา มะโนเสริท
 2. 66843917XXX คุณวรรณเพ็ญ ตะนนท์
 3. 66824295XXX คุณบุณภาศ พูนสุข
 4. 66817389XXX คุณรวีวรรณ เลิศกาญจนวงศ์
 5. 66841981XXX คุณกฐิน ผลไม้
 6. 66866696XXX คุณลีน่า ห่วงปลากฏ
 7. 66851612XXX คุณสมบูรณ์ ถนอมในเมือง
 8. 66827604XXX คุณศรีนวล คงจริง
 9. 66809262XXX คุณปาลิตา ทวัชเกียรติศักดิ์
 10. 66892187XXX คุณวรรณา ชัยแสง
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลูกค้า Dtac ลุ้นรับฟรี!! แพคเกจทัวร์กรุงเทพ - ญี่ปุ่น
 ผู้โชคดีได้รับ แพ็คเก็จทัวร์กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น

 1. 66991913XXX คุณธีราพร รัตนงามแสง
 ผู้โชคดีได้รับ Samsung Galaxy Tab S2 จำนวน 5 รางวัล

 • 1.66875070XXX คุณยุภา กลางทัพ

 • 2.66869783XXX คุณแดง บุญทับ

 • 3.66881821XXX คุณฮามะนาเซ ฮะยีดาแม

 • 4.66859192XXX คุณราวี ถือวรรณ

 • 5.66900288XXX คุณเจนจิรา ไปยะโพธิ์ศรี
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรเติมเงินมูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล
 1. 66628711XXX Sandar Win
 2. 66619015XXX Ko Paing Soe
 3. 66877098XXX Ma Aye Win
 4. 66620345XXX Ko Nwl Aung
 5. 66881726XXX Ko Moe
 6. 66813034XXX A Dar
 7. 66874866XXX Win Bo
 8. 66628611XXX Nyi Soe
 9. 66950210XXX Nay Myo Aung
 10. 66888268XXX Ko Ning
 11. 66921251XXX Zaw Zaw Hlaing
 12. 66805205XXX Ko Kyaw La
 13. 66874652XXX May Phyu Khin
 14. 66889014XXX Jue Jue
 15. 66823500XXX คุณสมบัติ ทวีสุจ
 16. 66897245XXX คุณกันต์กวี ลีลาประศาสน์
 17. 66869628XXX คุณ อามีเนาะ หะแว
 18. 66846785XXX คุณวันวิสา สงประชา
 19. 66813054XXX คุณสุวัฒชลี สุวรรณนพ
 20. 66853982XXX Hain Htet
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม ค่าย Music Move Entertainment
 รางวัลที่ 1 เสื้อยืด Blackhead 4 ลาย (คละไซส์ 4 ตัว ) + CD Blackhead 2 รางวัล
 1. 66854883XXX คุณนิติพงษ์ ลออวรรณากร
 2. 66895304XXX คุณสุรีพร ใสสอาด
 รางวัลที่ 2 เสื้อยืด อัสนี วสันต์ 2 ลาย ( ลายหน้าศิลปิน 1 ตัวสีขาว + ลายปิ๊กสีเทา 1 ตัว ) 3 รางวัล
 1. 66893786XXX คุณเมฆพรรดิ์ ไชยสงคราม
 2. 66856493XXX คุณทัศณี กตัญญู
 3. 66813880XXX คุณฟันสลัน เจ๊ะอาแซ
 รางวัลที่ 3 เสื้อยืด บอย พิษณุ + อาร์ม โลโก้ บอย พิษณุ (คละไซส ) 3 รางวัล
 1. 66808146XXX คุณสงบ สุทธิริ
 2. 66895318XXX คุณหนูเล็ก วรวิเวษ
 3. 66612061XXX คุณบุสยา สุระกำแหง
 รางวัลที่ 4 เสื้อยืด แมว จิรศักดิ์ + CD (คละไซส) 2 รางวัล
 1. 66985745XXX คุณสนั่น มากฐิน
 2. 66895263XXX คุณจาย ทองจิตร
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ช่อง 3 ลุ้นรับ iPhone 6S Rose Gold 16GB
 ผู้โชคดีได้รับ iPhone 6S Rose Gold 16GB

 • คุณ พิชาญ อังจันทร์เพ็ญ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต ocean in love concert
 ผู้โชคดี รับบัตรคอนเสิร์ต Ocean in love มูลค่า 1,200 (ท่านละ 2 ใบ)
 1. 66625989XXX คุณ สรัญญา จงใจหาญ
 2. 66812598XXX คุณ สุรีพร จุลวงศาศิลป์
 3. 66818165XXX คุณ ตุลยดา ดิลกลาภ
 4. 66824342XXX คุณ สุทธิดา สังข์พันธ์
 5. 66833030XXX คุณ จิรวิชญ์ ฝนทองมงคล
 6. 66865160XXX คุณ พิทักษ์ เหลืองเรืองโรจน์
 7. 66872270XXX คุณ วิรุฬพักตร์ คำมณี
 8. 66871393XXX คุณ ขวัญหยก ดีแล้ว
 9. 66907241XXX คุณ จรรยพร สุภาพกิจ
 10. 66985210XXX คุณ อาลิษา เกตุปราชญ์
 11. 66812529XXX คุณ รินรดา จิตชื่น
 12. 66925539XXX คุณ กชพร ใจเพ็ชร
 13. 66898269XXX คุณ โสรยา รัตนวโรภาส
 14. 66897174XXX คุณ สุชญา วงศ์วัฒน์
 15. 66811545XXX คุณ ปาริฉัตร จุลเดชะ
 16. 66819052XXX คุณ ปวีณา วรกุลวิสิทธ์
 17. 66624099XXX คุณ เพชรไพรินทร์ เพ็ชรขาว
 18. 66989096XXX คุณ ยลดา แก่นปรีชา
 19. 66851996XXX คุณ ณัฐพร วรวรุณศาสตร์
 20. 66845267XXX คุณ อนงนาถ เฮงสุวรรณ
 21. 66924966XXX คุณ ธัญชนก ศาสนวิบูลย์
 22. 66904094XXX คุณ พัชริดา ทัพพานนท์
 23. 66892036XXX คุณ พัชรินทร์ ภูกงลี
 24. 66814947XXX คุณ ณัฐพงศ์ เจริญวุฒิพงศ์
 25. 66614151XXX คุณ กนกอร ยิ้มถนอม
 ผู้โชคดี รับของที่ระลึกงานคอนเสิร์ต Ocean in love
 1. 66989340XXX คุณ นวพร วรรณทวี
 2. 66611177XXX คุณ น้ำฝน มีโพธิ์นิล
 3. 66848796XXX คุณ น้ำฝน ปั้นแตง
 4. 66849143XXX คุณ ประภัสสร ทองกร
 5. 66857244XXX คุณ จิณวิภา ปานทอง
 6. 66861777XXX คุณ วนิสา รอดนิยม
 7. 66870670XXX คุณ จันทนา ศิริรัตน์
 8. 66871646XXX คุณ อุษณี นุตรักษ์
 9. 66869492XXX คุณ รัชนียากร กาญจนะ
 10. 66819592XXX คุณ นิศากร สมประสงค์
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม N-Content ใจดีแจกรางวัลตุ๊กตาหนอน Larva ฟรี!!
 ผู้โชคดีได้รับ ตุ๊กตาหนอน Larva ส่งตรงจากประเทศเกาหลี จำนวน 2 รางวัล
 1. 66812772XXX คุณ ฆอเล็ด อาบู
 2. 66813054XXX คุณ สุวัฒชลี สุวรรณนพ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Quiz Spicy Disc
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อว่าน ธนกฤติ 10 ตัว
 1. 66881530XXX คุณวรรณชนก จันทร์นาค
 2. 66920434XXX คุณอมรเทพ สีผึ้ง
 3. 66817389XXX คุณรวีวรรณ เลิศกาญจนวงศ์
 4. 66869263XXX คุณชาคริต อาภรณ์เพชร
 5. 66843917XXX คุณวันเพ็ญ ตะนนท์
 6. 66956578XXX คุณจินตรา เกื้อกระโทก
 7. 66866696XXX คุณลีน่า ห่วงปรากฏ
 8. 66995517XXX คุณนฤมล จวงจันทร์
 9. 66917812XXX คุณสมจิตร เอมหอมเงิน
 10. 66811501XXX คุณศิรินทิพย์ พระศรี
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อละอองฟอง 10 ตัว
 1. 66851612XXX รต.สมบูรณ์ ถนอมในเมือง
 2. 66892278XXX คุณ อำนาจ กลิ่นสอาด
 3. 66892564XXX คุณ ทองเสน เกสร
 4. 66809262XXX คุณ ปาลิตา ธวัชเกียรติศักดิ์
 5. 66930893XXX คุณ พัศพงษ์ บูรณะไกรโรจน์
 6. 66968653XXX คุณ ภัณฑิลา ศรียุทธ์
 7. 66887085XXX คุณ มาลา พันธุ์ดี
 8. 66824834XXX คุณ วิไลพร ดำศรี
 9. 66836529XXX คุณ ณัฐธิดา หมื่นอาด
 10. 66822764XXX คุณ สุรสิทธิ์ เครือแตง
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อThe Boykor 10 ตัว
 1. 66892153XXX คุณ อารีย์ เจริญรักษ์
 2. 66939718XXX คุณ ชัยยง เนตรวงศ์
 3. 66805821XXX คุณ สมบัติ พรหมอาษา
 4. 66985545XXX คุณ มณฑาวดี โตจีน
 5. 66892334XXX คุณ นันทพร เหมพาค
 6. 66900306XXX คุณ ทัดดาว พิทักษ์กุล
 7. 66828360XXX คุณ ชินานาฎ ประเสริฐสังข์
 8. 66880072XXX คุณ สันติ ศรีแก้ว
 9. 66953563XXX คุณ กรรณทรส ภิโญยิ่ง
 10. 66812565XXX คุณ ปริญญา อาดัม
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ช่อง 3 ลุ้น Samsung Galaxy J7
 ผู้โชคดีได้รับ Samsung Galaxy J7 จำนวน 1 รางวัล
 1. 66814920XXX คุณ จรินทร์ อ่อนน้อม
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้น Meet & Greet แบบใกล้ชิดสุดๆกับเด่นคุณ
 ผู้โชคดีได้เข้าร่วมงาน Meet&Greet กับเด่นคุณ งามเนตร จำนวน 15 รางวัลๆล่ะ 2 ที่นั่ง
 1. 66983804XXX คุณปัญญาพร วาโช (ไก่)
 2. 66898911XXX คุณวราพร พุกผล(พร)
 3. 66963266XXX คุณชายฉลาด ประเวศวรารัตน์ (บอย)
 4. 66896709XXX คุณจิตรา จันทนมัฏฐะ
 5. 66899619XXX คุณธนธรณ์ จักร์คุ้ม
 6. 66875109XXX คุณบานเย็น ปัญญา
 7. 66852940XXX คุณสิริณวดี สุขสาลี
 8. 66858319XXX คุณภควรรณ อินทรทูต
 9. 66871584XXX คุณสมนึก วงษ์วิรา
 10. 66818126XXX พ.ต.ต ชยธวัช เสาวณะ
 11. 66817596XXX คุณวรรณี วินิจกุล
 12. 66626124XXX สละสิทธิ์
 13. 66612217XXX สละสิทธิ์
 14. 66615123XXX สละสิทธิ์
 15. 66613918XXX สละสิทธิ์
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถาม ค่าย Music Move Entertainment
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อ Music Move + ถุงผ้า Music Move อย่างละ 1 ชิ้น 2 รางวัล 
 1. 66897168XXX คุณกนกวรรณ วิจิตรศักดิ์
 2. 66898719XXX คุณอำพร เล่าเกียง
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อ Boxx Music  สีดำ + สีขาว  อย่างละ 1 ตัว 2 รางวัล 
 1. 66927128XXX คุณ จรัญ ชนะศรีรางกูร
 2. 66918069XXX คุณ กัญญา ศรีวะรมย์
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อ อัสนี วสันต์ ลายหน้าศิลปิน สีดำ + สีขาว อย่างละ 1 ตัว 3  รางวัล
 1. 66982781XXX คุณ เชิดเกียรติ เสาร์แก้ว
 2. 66879152XXX คุณ กฤษดา ปุกหุต
 3. 66845569XXX คุณ วิโรจน์ แสงฉัตรแก้ว
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อ Blackhead  คละลาย สีขาว + สีดำ อย่างละ 1 ตัว 3 รางวัล 
 1. 66811471XXX คุณ สุพรรณี ชำนาญราษฎร์
 2. 66616491XXX คุณ พรรัตน์ ผลศิริ
 3. 66895683XXX คุณ จันทร์เงิน สีคำ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมโหลด เสียงรอสายจาก AIS รับเสื้อยืดจาก Music Move
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อ Music Move  
 1. 66897168XXX คุณสุธาวัลย์ ทองเกลี้ยง
 2. 66898719XXX คุณแพง นิลยอง
 3. 66897168XXX คุณยุพาภรณ์ แก้วโกสุม
 4. 66898719XXX คุณอำไพ แซ่แต้
 5. 66898719XXX คุณคำกอง
 6. 66898719XXX คุณณัฏฐนันท์ เหมยเมียง
 7. 66898719XXX คุณหรรษา นาคะอินทร์
 8. 66898719XXX คุณพิทักษ์ พรหมทรัพย์
 9. 66898719XXX คุณมลทิวา แซ่ด่าน
 10. 66898719XXX คุณทิดาพร เมฆารัฐ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมโหลดเสียงรอสายจาก AIS รับเสื้อยืดจาก Spicy Disc
 ผู้โชคดีได้รับ หูฟัง 3 รางวัล รางวัลละ 1,090 บาท ( 3,270 บาท ) 
 1. 66625938XXX คุณ วิลาวัลย์ คงทอง
 2. 66818526XXX คุณ ณพัช กุฏีพันธ์
 3. 66878380XXX คุณ พรเพ็ญ คล้ามอ่อน
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากภาพยนตร์การ์ตูน Finding Dory
 ผู้โชคดีได้รับ ชุดระบายสี Finding Dory จำนวน 10 รางวัล 
 1. 66610304XXX คุณ อนงค์ทิพย์ บุญพิมพ์
 2. 66819461XXX คุณ บรรจง สร้างวัด
 3. 66932646XXX คุณ วิไล ชมพูใบ
 4. 66890469XXX คุณ ธนพร น้ำเหนือ
 5. 66925651XXX คุณ กาจณนวรรณ พรหมมา(ป้าแนต)
 6. 66812795XXX คุณ วราภรณ์ ศศิวิมลกานต์
 7. 66899232XXX คุณ ณัฐพรรศ ชเวงเกียรติ
 8. 66982631XXX คุณ ศิริลัคน์ เศษช่วย(ผึ้ง)
 9. 66632170XXX คุณ พิมพา ดีระมุล
 10. 66822948XXX คุณ ณกาญจน์ จัทรเกษม
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ช่อง 3 ลุ้น Samsung Galaxy S7
 ผู้โชคดีได้รับ Samsung Galaxy S7 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท 
 1. 66910633XXX คุณ รัชดาภรณ์ ธรรมสถิต
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมบ้านการ์ตูนใจดีแจกจริง กล้องฟรุ้งฟริ้ง Fuji X-A2 ฟรี!!
 ผู้โชคดีได้รับ กล้อง Fuji X-A2 จำนวน 5 รางวัล 
 1. 66894064XXX คุณ เวียงวัน ภูผาชัย
 2. 66875070XXX คุณ ยุพา กลางทัพ
 3. 66851657XXX คุณ พีระรัตน์ พีระสวัสดิ์
 4. 66813463XXX คุณ อุษาภา ไกรสิงห์สมนึก
 5. 66815987XXX คุณ สุกัญญา อาสดละ
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรเติมเงิน Dtac จำนวน 20 รางวัล
 1. 66874652XXX คุณ Ma Moe
 2. 66846918XXX คุณ Ma Nge lay
 3. 66617391XXX คุณ Mg Aye Min
 4. 66880231XXX คุณ Ma Aye Mon
 5. 66824173XXX คุณ Ko Thoo
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถาม เกี่ยวกับ ค่าย Music Move Entertainment
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อยืดจากค่ายเพลง Music Move Entertainment จำนวน 15 รางวัล 
 1. 66818966XXX คุณ ดวงพร สนิทชัย
 2. 66849261XXX คุณ สุวรรณี ชุมสมุย
 3. 66937953XXX คุณ สุไรรัตน์ มิเส็มสะเดา
 4. 66931410XXX คุณ นิภา นันทกุลประพันธ์
 5. 66895308XXX คุณ บุญตุ้ม แถลงการณ์
 6. 66833429XXX คุณ นันทสวรรณ ศรีมันตะ
 7. 66630157XXX คุณ มาโนช มลศิลป์
 8. 66933454XXX คุณ สายฝน สำราญจริง
 9. 66989028XXX คุณ เจษฎา เสนาการณ์
 10. 66930472XXX คุณ ชโรธร จันทะคะมุด
 11. 66631251XXX คุณ ณัฐพงษ์ บุญปองหา
 12. 66801189XXX คุณ สมบัติ เพชรสูงจันทร์
 13. 66930964XXX คุณ ละอองดาว โตชุ่ม
 14. 66912984XXX คุณ จำลอง คำพัน
 15. 66936410XXX คุณ มะแอ ยามา
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถาม แฟนพันธุ์แท้ช่อง 3 ลุ้นMacbook Air 11 นิ้ว 64GB
 ผู้โชคดีได้รับ I Phone7 32 GB เปลี่ยนแปลงจาก Macbook Air 11 นิ้ว 64GB
 1. 66806397XXX คุณ วรรณา วิมลจิตร
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้นดีแทคสมาร์ทโฟน พร้อมโทรฟรีรวม 1 แสนบาท!
 ผู้โชคดีได้รับ โทรศัพท์ dtac Phone M1 พร้อมค่าโทร 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 

 1. 1.66874733XXX คุณอนุชา แอมิตร (คุณ วนิดา ซอเตี้ย) รับแทน

 2. 2.66859020XXX คุณพรรณี ขวาของ(คุณ พิทักษ์ พันสาย)รับแทน
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมค่าย Muzik Move
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อแจ็คเก็ต   4  รางวัล (กิจกรรมละ 2 รางวัล) 
 1. 66923739XXX คุณ บุญขวัญ ชื่นชม
 2. 66980932XXX คุณ สุชาติ ยิ่งขจร
 3. 66947419XXX คุณ ชูชาติ ยศศรี
 4. 66801231XXX คุณ มะละ แก้วเกษม
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อยืด 3  รางวัล
 1. 66800387XXX คุณ ณัฐพล แซ่อุ๋ย
 2. 66897168XXX คุณ กนกวรรณ วิจิตรศักดิ์
 3. 66894531XXX คุณ ธนพร สุธิวิจิตร์โต
 ผู้โชคดีได้รับ กระเป๋า   4  รางวัล (กิจกรรมละ 2 รางวัล) 
 1. 66936917XXX คุณ ศุภกรณ์ ประสิงห์ชอบ
 2. 66618591XXX คุณ สิริรัศม์ ดีประเสริฐ
 3. 66850843XXX คุณ เอื้องพร โพธิ์โสภา
 4. 66945632XXX คุณ วงศ์ ทองเอี่ยม
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถาม เกี่ยวกับ ค่าย Spicy Disc
 ผู้โชคดีได้รับ หมวก Mild + CD พร้อมลายเซ็น The Lube  
 1. 66897308XXX คุณ วินัย กิติวงศ์สันติ
 2. 66819992XXX คุณ เสาวลักษณ์ ตรีกลาง
 3. 66804480XXX คุณ รังสรรค์ เนียมนุช
 4. 66841066XXX คุณ ธีรศักดิ์ ขันเงิน
 5. 66809828XXX คุณ ประภัสศิริ ไชยวงค์
 6. 66881674XXX คุณ รัตานี สิงห์ครุฑ
 7. 66919845XXX คุณ ปราณี สมชัย
 8. 66981206XXX คุณ สุชาดา ทิยช่วย
 9. 66836056XXX คุณ จันทรา รื่นสำราญ
 10. 66851780XXX คุณ สุดาชา หยั่งมธุรส
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ช่อง 3 ลุ้นสร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาท
 ผู้โชคดีได้รับ สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล  

 1. 1.66896857XXX คุณ สุจิตตรา เทพสถิต

 2. 2.66827728XXX คุณ ถาวรีย์ จิตรทาน

 3. 3.66982862XXX คุณ จิดาภา พิศิษฐ์
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมลุ้นรับบัตร GFRIEND FAN MEETING IN BANGKOK 2017
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมเจ้าชายอสูรใจดีแจกกล้อง Fuji X-A2 สุดฟรุ้งฟริ้งและ Central Gift Voucher
 ผู้โชคดีได้รับ กล้องฟรุ้งฟริ้ง Fuji X-A2 จำนวน 1 รางวัล
 1. 66982537XXX คุณตุ๊กตา แก้วหาวงษ์
 ผู้โชคดีได้รับ Central Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล
 1. 66816549XXX คุณประทีป สายภู่
 2. 66946255XXX คุณจรัญ ครองสำรวจ
 3. 66852295XXX คุณอัญชนา เข็มพิลา
 4. 66931404XXX คุณจีรวัฒน์ พานิชอำนวย
 5. 66901479XXX คุณลภิสลภัส ชญาภากร
 6. 66874860XXX คุณสมร บัวเขียว (สละสิทธิ์)
 7. 66846678XXX คุณจิตรประภา นุชเกษม (สละสิทธิ์)
 8. 66814294XXX คุณประยุทธ จิวาลักษณ์ (สละสิทธิ์)
 9. 66900122XXX คุณปทุม ยอดแก้ว (สละสิทธิ์)
 10. 66868972XXX คุณสำรวย วงษ์ประไพ (สละสิทธิ์)
 11. 66617511XXX คุณนงนุช เหิกขุนทด (สละสิทธิ์)
 12. 66814863XXX คุณพันธศักดิ์ มานะพงษ์ (สละสิทธิ์)
 13. 66617398XXX คุณจะเร สังข์มัน (สละสิทธิ์)
 14. 66814108XXX คุณนิศากร บุญศรี (สละสิทธิ์)
 15. 66873970XXX คุณเบ็ญจลักษณ์ ราชแสวง (สละสิทธิ์)
 16. 66831149XXX คุณพรจิต ไชยเผือก (สละสิทธิ์)
 17. 66844085XXX คุณสมจิตร์ นิตย์สุข (สละสิทธิ์)
 18. 66814443XXX คุณนฤมล หนูวรรณะ (สละสิทธิ์)
 19. 66813883XXX คุณวิภาภรณ์ สารสิทธิ์ (สละสิทธิ์)
 20. 66928061XXX คุณมณีย์ รุ่งแสง (สละสิทธิ์)
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ดีแทคใจดีแจกฟรีชุดใหญ่ แพคเกจทัวร์กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น
 ผู้โชคดีได้รับ 1 แพ็คเก็จทัวร์กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น พร้อม Travel Set ลิขสิทธิ์แท้จาก Sanrio

 1. 1. 66846439XXX คุณมงคล จันทนา

 2. 2. 66859200XXX คุณกิตติวิทย์ ประสาทการค้า
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถาม ค่าย Muzik Move Entertainment 5 รางวัล
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อยืด และถุงผ้า 5  รางวัล 
 1. 66819843XXX คุณ รุ่งนภา ชัยยศ
 2. 66894373XXX คุณ ชูศักดิ์ มาจันทร์
 3. 66944867XXX คุณ พีรศักดิ์ ฉิมพลีวัน
 4. 66812949XXX คุณ พรทิพย์ การบรรจง
 5. 66816682XXX คุณ กิตติศักดิ์ รุจานนท์
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้นรับเสื้อยืดสุดร็อคจาก Sek Loso
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อยืดจาก Sek Loso 10 รางวัล
 1. 66816260XXX คุณ ชลธิชา อิมาอิ
 2. 66801604XXX คุณ แซนดี้ ร้อยโทสาย
 3. 66922599XXX คุณ วรธรรม ฉ่ำเสาวรส
 4. 66985849XXX คุณ ส้มเช้า แท่นกระโทก
 5. 66844468XXX คุณ วิลาศ เรืองรุ่ง
 6. 66934839XXX คุณ วรินทร์ทิพย์ พิมพ์ศรี
 7. 66877797XXX คุณ เฉลียว สังฆะรักษ์
 8. 66922742XXX คุณ อนิรุทธ มงคลวัฒนากุล
 9. 66819863XXX คุณ ลำ บุตรคำ
 10. 66933973XXX คุณ คำพูน พูลไธสงค์
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Quiz 193 ลุ้นหูฟังบลูทูธ Jabra รุ่น Eclipse
 ผู้โชคดีได้รับ หูฟังบลูทูธ Jabra รุ่น Eclipse รางวัลละ 4,490 บาท

 1. 1. 66817335XXX คุณ ณัจฉวี สุคนธวิท
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามค่าย Spicy Disc
 ผู้โชคดีได้รับ Box Set+กระเป๋าผ้า จาก Wan 10 รางวัล
 1. 66821740XXX คุณ ถนอม ชัยเสีย
 2. 66865338XXX คุณ สุทัศน์ โหนแหยม
 3. 66818738XXX คุณ กฤษฏา ปางลิลาศ
 4. 66877844XXX คุณ ประนอม อินทสร
 5. 66897275XXX คุณ กอบกาญจน์ ลักษณะภาหุ
 6. 66612282XXX คุณ จำนอง มณีวงศ์
 7. 66612365XXX คุณ ธัญญ์นรี จิรัฏฐ์ฐากุล
 8. 66655729XXX คุณ คมสันต์ ศรีรุ้ง
 9. 66636804XXX คุณ สุทธิพงษ์ ศรีทองคำ
 10. 66650500XXX คุณ เกาะหมัด ช่วยชู
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามค่าย ค่าย Muzik Move
 ผู้โชคดีได้รับ เสื้อยืด และถุงผ้า ผ้า 5 รางวัล
 1. 66805472XXX คุณ ฉลองขวัญ มะสมัน
 2. 66616963XXX คุณ ณัฐมล เข็มเล็ก
 3. 66617251XXX คุณ วิไลพร เปียโชติ
 4. 66814707XXX คุณ อุดม พงษ์ยอด
 5. 66815666XXX คุณ นิตยา เบญจนุวัฒน์
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมSM TOWN with Dtac : รางวัลตอบคำถามสูงสุดประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามค่าย ค่าย Muzik Move
 ผู้โชคดีได้รับ บัตรคอนเสิร์ต Singha Corporation presents Hugo 'ภาษาแม่'
 1. 66800552XXX คุณ ชลธิชา จันทร์ศรี
 2. 66801148XXX คุณ อำนาจ ศรีเดช
 3. 66818475XXX คุณ กิตติยา กิจบำรุงรัตน์
 4. 66863694XXX คุณ จุฬาลักษณ์ กาญจนประโชติ
 5. 66830289XXX คุณ ณัฏฐิยา เก่งเขตรกิจ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม โหลดสนุกลุ้นรับตุ๊กตาหมีพูห์ตัวบิ๊กเบิ้มและตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้
 ผู้โชคดีได้รับ ตุ๊กตาหมีพูห์ตัวใหญ่ 44 นิ้ว มูลค่า 3,200 บาท
 1. 66859147XXX คุณ สุเทพ มณีวงค์
 ผู้โชคดีได้รับ ตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้
 1. 66819098xxx คุณ สุดา กิมเรือง รับ ชุดตุ๊กตา Stitch & Angle + Scrump มูลค่า 2,105 บาท
 2. 66801751XXX คุณ ณรงค์เดช กาญจนสกุล รับ ตุ๊กตา Kitty Apple Plush มูลค่า 1,795 บาท
 3. 66895095XXX คุณ สุวภัทร จอมเกตุ รับ ตุ๊กตา Sleeping Kitty มูลค่า 1,150 บาท สละสิทธิ์
 4. 66812600XXX คุณ นัฐธิดา จันทร์เพ็ญ รับ ตุ๊กตา Sleeping Cinnamorall มูลค่า 1,150 บาท สละสิทธิ์
 5. 66848773XXX คุณ พรพรรณ ชัยฤทธินุกูล รับ ตุ๊กตา Stitch 24 นิ้ว มูลค่า 750 บาท สละสิทธิ์
 6. 66982812XXX คุณ สมศรี เกิดมงคล รับ ตุ๊กตา MyMelody Cafe Sweet มูลค่า 695 บาท
 7. 66623642XXX คุณ รุสนี สะรี รับ ตุ๊กตา Minnie Mouse มูลค่า 1,255 บาท
 8. 66819840XXX คุณ พรธีรา ยูกาซากิ รับ ตุ๊กตา Mickey Mouse มูลค่า 1,295 บาท
 9. 66813819XXX คุณ พัชริสาณ์ ธนะไพรรักษ์ รับ หมอนข้าง Gudetama 1 รางวัล มูลค่า 595 บาท
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถามละครช่อง3 ลุ้นรับ Samsung Galaxy S8
 ผู้โชคดีได้รับ Samsung Galaxy S8 มูลค่า 27,900 บาท
 1. 66923876XXX คุณเอกพจน์ ยิ้มยวน
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมSM TOWN with Dtac : รางวัลตอบคำถามสูงสุดประจำเดือนกันยายน 2560
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้นกรี๊ดกระทบไหล่ “ปั้นจั่น ปรมะ”
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมSM TOWN with Dtac : จากกิจกรรมตอบคำถามศิลปินค่าย S.M. Entertainment
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามศิลปินค่าย Spicy Disc
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม แฟนคลับ Disney ลุ้นเที่ยวฟรีฮ่องกง
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ข่อง 3 ลุ้นรับ iPhone 7
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้นแพ็คเกจทัวร์ไหว้พระ เสริมบารมีที่พม่า
 แพ็คเกจทัวร์ไหว้พระ เสริมบารมีที่พม่า และสิทธิ์ดูดวงแบบ Exclusive กับหมอดูชื่อดัง San Zarni Bo
 1. 6688881xxx คุณเนตรสกาว พูนทรัพย์หิรัญ
 2. 6688818xxx คุณนันทวรรณ เฉลิมชัย
 3. 6689470xxx คุณสุปาณี เมืองเกิด
 4. 6681535xxx คุณอุณาโลม อินทรสงเคราะห์
 5. 6699431xxx คุณศวิตา กังสวร
 6. 6661994xxx คุณนุชนารถ ละเอียดดี
 7. 6699231xxx คุณเชาวนา กล่อมใจ
 8. 6662016xxx คุณจินตนา อัศวทิตย์สกุล
 9. 6662704xxx คุณถาวรีย์ จิตรทาน
 10. 6682772xxx คุณศรัณย์ชัย เดชคำรณรัตน
 11. 6687551xxx คุณวิชยากร ประชุมชน
 12. 6689457xxx คุณวิไล วิลเลียมสัน
 13. 6681405xxx คุณพัชรพร พิมลภัทรกุล
 14. 6686819xxx คุณเกศแก้ว ภาคครู
 15. 6687515xxx คุณปัญชลี วัฒนกรวิโรจน์
 16. 6682497xxx คุณศุภกร คดดี
 17. 6699495xxx คุณจารุวรรณ สุวรรณะ
 18. 6684664xxx คุณสินธุ วัฒนเจียมวงษ์
 19. 6694746xxx คุณเธียรชัย วิเชียรโชติ
 20. 6685370xxx คุณกันตพัฒน์ วิสุทธิชาติ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม N-Content : ฉลองปีใหม่ ลุ้นรับ iPhone 8+ (64 GB) มูลค่า 32,500 บาท
 **เงื่อนไขการรับรางวัล :

    - ผู้โชคดีกรุณาติดต่อรับรางวัลที่หมายเลข 028252503 ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
    - ผู้โชคดีต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
    - ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น ขายต่อสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ตอบคำถาม Quiz ละครช่อง 3 ลุ้นรับ iPhone 8 64 GB
 จับรางวัลครั้งที่ 1 :: 15 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ตอบคำถาม Quiz ละครช่อง 3 ลุ้นรับ iPhone 8 64 GB
 จับรางวัลครั้งที่ 2 :: 19 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมจัดหนักแจกจริง! ลุ้นรับกระบะ Revo 2018 และสร้อยคอทองคำ รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท
 รางวัลที่ 1 : ผู้โชคดีรับรถกะบะได้แก่ คุณนฤพล จงเจริญ
 รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
 1. 66905621xxx คุณอรวิภา จงสูงเนิน
 2. 66894781xxx คุณพัชรินทร์ ภู่ดัด
 3. 66873711xxx คุณสุพรรณษา ศรีหาเบ้า
 4. 66814946xxx คุณฐานียา กำเหนิดนนท์
ผู้โชคดี : 1 day Trip ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส กับ 3 ดารานำ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม โหลดสนุกสุดเฮง ลุ้นรับอั่งเปาจี้ทองคำคิตตี้ลิขสิทธิ์แท้
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้นโชคทองนับแสน!
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ช่อง 3 ลุ้น iPhone X 64 GB
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม HARD ZEAL FAN MEET
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม โหลดหมีมีเฮ ลุ้นรับ Huawei p20 และ Central Gift Voucher
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Quiz 193 ลุ้น LG LED TV NANO CELL 49 นิ้ว
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้นชม เศร้า เหงา รัก Special Concert กับสงกราน รุจ และ เอ๊ะ จิรากร
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม AIS Calling Melody ชวนเที่ยวพม่า ไหว้พระ เช็กดวงรับปีใหม่ กับ เต้ย พงศกร
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม AIS Calling Melody SBFIVE Fan Meet
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้นชม เศร้า เหงา รัก Special Concert กับสงกราน รุจ และ เอ๊ะ จิรากร
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม โหลดเพลินลุ้นทองกับ AIS Calling Melody
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม The Toys & The Fans ฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศ ประจำเดือน มีนาคม
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Unseen in ฮ่องกงเปลี่ยนปีชงเป็นปีเฮง
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม The Toys & The Fans ฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศ ประจำเดือน เมษายน
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม The Toys & The Fans ฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศ ประจำเดือน พฤษภาคม
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม The Toys & The Fans ฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศ รางวัลสุ่มลุ้นจับสลาก
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Quiz 193 ลุ้น iPhone X 64 GB
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เดทสุด Cool Wonderful กับบอย ปกรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Kaspersky ป้องกันไวรัสบนมือถือ ลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม เดทสุด Cool Wonderful กับบอย ปกรณ์
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ชวนแอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ กับ เต้ย พงศกร
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Kaspersky ป้องกันไวรัสบนมือถือ ลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Kaspersky ป้องกันไวรัสบนมือถือ ลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 ประจำเดือน กันยายน 2562
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม AIS Calling Melody ทริปน่ารักกับซุป’ตาร์น่าเลิฟ ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม มิงกาลาบาเมียนมาร์ Lucky รับปีใหม่เที่ยวพม่ากับมาสุ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Kaspersky ป้องกันไวรัสบนมือถือ ลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม มิงกาลาบาเมียนมาร์ Lucky รับปีใหม่เที่ยวพม่ากับมาสุ
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม AIS Calling Melody ทริปน่ารักกับซุป’ตาร์น่าเลิฟ ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Kaspersky ป้องกันไวรัสบนมือถือ ลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Quiz 193 ลุ้นรับSamsung Galaxy S10+128GB
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Kaspersky ป้องกันไวรัสบนมือถือ ลุ้นรับ Samsung Galaxy S10 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม AIS Calling Melody ชวนร่วมทริปมงคล รับพลังลมหายใจมังกรที่ไต้หวัน ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ลุ้นบัตรเติมเงินฟรี กับ Ma Naw RBT
ประกาศรางวัลผู้โชคดีแคมเปญ “Exclusive Fan Meet With James Ji”

รางวัลดาวน์โหลดสูงสุดประจำรอบวันที่ 3– 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 รางวัล

ประกาศรางวัลลูกค้าดีแทคผู้โชคดี Campaign CH3 ลุ้น iPhone11 64GB

รางวัลดาวน์โหลดสูงสุดประจำรอบวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 รางวัล

ประกาศรางวัลผู้โชคดีแคมเปญ “Exclusive Fan Meet With James Ji”

รางวัลดาวน์โหลดสูงสุดประจำรอบวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563 จำนวน 4 รางวัล

รางวัลจับสลาก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 จำนวน 2 รางวัล

ประกาศรางวัลลูกค้าดีแทคผู้โชคดีแคมเปญ “Samsung Note 10 & Gold necklace”

รางวัลดาวน์โหลดสูงสุดประจำรอบวันที่ 20 มีนาคม – 19 เมษายน 2563

ประกาศรางวัลลูกค้าดีแทคผู้โชคดีแคมเปญ “Samsung Note 10 & Gold necklace”

รางวัลดาวน์โหลดสูงสุดประจำรอบวันที่ 20 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Campaign CH3 ลุ้น iPhone11 64GB [Dec 2019 - Feb 2020]
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Campaign ลุ้น Samsung Galaxy S10+ [Mar - May 2020]
ประกาศรางวัลลูกค้าดีแทคผู้โชคดีแคมเปญ “Samsung Note 10 & Gold necklace”

รางวัลดาวน์โหลดสูงสุดประจำรอบวันที่ 20 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ประกาศรางวัลลูกค้าดีแทคผู้โชคดีแคมเปญ “Samsung Note 10 & Gold necklace”

รางวัลจับสลาก ประจำรอบวันที่ 20 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563

ประกาศรางวัลลูกค้าดีแทคผู้โชคดีแคมเปญ CH3 ลุ้น iPad Pro 11 นิ้ว [Jul - Sep 2020]
ประกาศรางวัลลูกค้าดีแทคผู้โชคดีแคมเปญ “ลุ้นหนักจัดเต็ม! สร้อยคอทองคำมูลค่ากว่า 100,000 บาท”

รางวัลสูงสุดประจำรอบวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563

ประกาศรางวัลลูกค้าดีแทคผู้โชคดีแคมเปญ “ลุ้นหนักจัดเต็ม! สร้อยคอทองคำมูลค่ากว่า 100,000 บาท”

รางวัลสูงสุดประจำรอบวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563

No results found

Page Action
Top