ดีแทคใจดีแจกฟรีชุดใหญ่!! โหลดสนุกลุ้นแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ผู้โชคดี รางวัลที่ 1
แพ็คเก็จทัวร์กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น จำนวน 2 รางวัลๆล่ะ 2 ที่นั่งๆล่ะ 50,000 บาท รวม 200,000 บาท
Travel Set ลิขสิทธิ์แท้จาก Sanrio จำนวน 2 รางวัลๆ ล่ะ 20,000 บาท รวมมูลค่า 240,000 บาท

1. 66846439XXX คุณมงคล จันทนา
2. 66859200XXX คุณกิตติวิทย์ ประสาทการค้าผู้โชคดี รางวัลที่ 2
รับบัตรของขวัญคอลเล็คชั่นพิเศษลาย Hello Kitty จำนวน 10 รางวัล

1.66824563XXX คุณตนาพร โพธิ์วัด
2.66896914XXX คุณสาลี ชุมพล
3.66804271XXX คุณสุธิดา ชัยฤาษี
4.66894265XXX คุณขอขวัญ ศิลา
5.66814483XXX คุณกิรวยา ชิตรัตฐา
6.66816161XXX คุณจิรพงศ์ เสวตรวิทย์
7.66813077XXX คุณสุมาลี มารอด
8.66804111XXX คุณรำภา โพนสิงห์
9.66817150XXX คุณสงกรานต์ ถึกสถิตย์
10.66835583XXX คุณจันทรกานต์ ตุ้มเงิน